over ons

WIE WIJ ZIJN

 

"Wereldraad" klinkt je misschien niet meteen bekend in de oren. Dat kan! Voor "GeWOS" en "Herk-en de Wereld" ligt dat waarschijnlijk anders. De naam "GeWOS" gebruikten we vooral wanneer we naar buiten kwamen als adviesraad. "Herk-en de Wereld" was ons label en logo bij onze activiteiten en die van onze leden. Daarnaast is "ontwikkelingssamenwerking" al lang niet meer ons enige terrein. Naast "internationale solidariteit" zijn aspecten als duurzaamheid eveneens belangrijk. Tijd voor één moderne naam en up-to-date logo die zo volledig mogelijk dekken waarvoor we staan: "Wereldraad".

Het inhoudelijke recept waarvoor we bekend staan in ons stadje, blijft natuurlijk de kern van ons verhaal. Wat jaren geleden begon als een succesvolle adviesraad, mondde in 2000 uit in een project dat enkele Herkse enthousiastelingen samenbracht om jaarlijks in het najaar activiteiten te organiseren rond het thema internationale solidariteit en verdraagzaamheid (sportief, cultureel, informatief en ontspannend). Tweejaarlijks organiseerden we zelfs een groot Wereldfeest. Sinds 2014 is het Wereldfeest opgegaan in "(H)Eerlijk Herk", samen met de Smikkeltocht en de Dag van het Park.

 

Ons najaarprogramma voor 2016 start op 2 oktober met de Sponsorloop rond het Schulensmeer (t.v.v. 11.11.11). De cadeaudagen (t.v.v. Oxfam Wereldwinkel), de Marktactie op het Sint-Maartenfeest (t.v.v. 11.11.11) en de Brunch (t.v.v. Plan) staan opnieuw op het programma. De Sponsorloop oversteeg vorig jaar weer alle verwachtingen, de cadeaudagen kenden een stijging in het aantal bezoekers én in de verkoop en voor de Brunch moest zelfs weer het podium in gebruik genomen worden om iedereen een plaatsje te kunnen bieden. Het moet gezegd zijn, de Noord-Zuidactiviteiten in Herk-de-Stad zijn en blijven elk jaar een groeiend succes. Daar kunnen we alleen maar blij om zijn.

 

De kernwoorden van onze activiteiten blijven dan ook steeds dezelfde: sport, natuur, ontspanning, cultuur en internationale solidariteit in een Zuiders kleedje met aandacht voor onze eigen omgeving (duurzaamheid)…

 

Als wereldraad kunnen we rekenen op een stevige ondersteuning van het stadsbestuur :

- ruime logistieke ondersteuning van alle stadsdiensten bij de organisatie van onze activiteiten

- gratis vergaderlokalen

- informatie en promotie over onze werking en activiteiten via de gemeentelijke communicatiekanalen

- onze medewerker Wilfried Ramaekers is een manusje-van-alles

Met Lo Guypen beschikken we ten slotte ook over een gedreven en gemotiveerde schepen! We kunnen dan ook steeds rekenen op de steun van het stadsbestuur van Herk-de-Stad en onze technische, sport-, cultuur- (De Markthallen) en milieudienst en dienstencentrum De Cirkel.

 

Op deze website vind je informatie over de noord-zuidwerking in Herk-de-Stad. We geven info over onze activiteiten en over de Herkse verenigingen die rond internationale solidariteit werken. Al die activiteiten worden waargemaakt door talloze Herkenaren. Wil ook jij deel uitmaken van onze groep enthousiaste vrijwilligers? Laat het dan weten via info@wereldraad.be.

 

Herk-de-Stad bruist van de creativiteit. Ook dit seizoen zal men het geweten hebben!

 

Joris Verboven Jenny Spiessens

voorzitter Ondervoorzitster

WERKSTAGESUBSIDIE

 

Onder bepaalde voorwaarden kunnen jongeren uit Herk-de-Stad van het stadsbestuur een subsidie krijgen voor een werkstage in het kader van hun opleiding. Voor het reglement en/of meer info, kan je terecht bij wilfried.ramaekers@herk-de-stad.be.

"Ons engagement: dat halen we uit drie energiebronnen: het besef dat Noord-Zuidwerking belangrijk is, zowel voor het Zuiden als voor het Noorden, de fijne groep die de Wereldraad geworden is en ons mooie Herk-de-Stad en haar inwoners waarvoor we onze activiteiten en projecten organiseren."

 

ONZE LEDEN

Alle Herkenaren die geïnteresseerd zijn in Noord-Zuidwerking in de ruimste zin van het woord zijn welkom. Er zijn ook talloze Herkenaren die niet deelnemen aan de vergaderingen, maar waar we elke activiteit opnieuw op kunnen rekenen. Daarnaast zijn alle Herkse Noord-Zuidverenigingen vertegenwoordigd:

 

  • 11.11.11

Jenny Spiessens: js.fos.socsol@skynet.be

 

  • Broederlijk Delen

August Coppejans: augustcoppejans@gmail.com

  • FOS

Jenny Spiessens: js.fos.socsol@skynet.be

 

  • Oxfam Wereldwinkel
  • Plan

 

Copyright © All Rights Reserved - Klik hier voor de DISCLAIMER en INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN COOKIES.